Montessori

Hva er en montessoriskole?

Montessoripedagogikken er en “hjelp til livets utfoldelse”, en helhetlig utdanning som følger barnet inn i voksenlivet.

En montessoriskole følger Maria Montessoris pedagogiske prinsipper for læring hvor barnet er i sentrum, og hvor fårståelsen for sammenheng er et viktig mål. Undervisningen inviterer barna til lå ta egne valg og oppfordrer dem til å finne seg selv i et miljø som er nøye tilrettelagt.

Et fundamentalt prinsipp i montessoripedagogikken er det tilrettelagte læringsmiljøet. Begrepet omfatter ikke bare omgivelsene som elevene arbeider i, men også undervisningsmateriellet de har tilgjengelig, lærerne og andre ressurspersoner i skolen og ikke minst også medelevene. En fullstendig forståelse av betydningen av det tilrettelagte miljøet kjennetegner en god montessoriskole.

Det finnes en rød tråd i undervisningen som leder barnet gjennom alderstrinnene. Et helhetlig perspektiv er målet for enhver elev, og utgangspunktet for ulike temaer vi lærer om er helheten, hvor vi etterhvert jobber oss ned på et detaljnivå. Dette kjennetegner arbeidsmåten i alle emner. På denne måten er det lettere å se en sammenheng for elevene, og oppnå et helhetlig perspektiv.

Respekt og forståelse for ulikheter er en annen gjennomgående tanke som er med på å skape en helhetlig forståelse for elevene.