Montessori

Maria Montessori
historien bak pedagogikken

En Montessoriskole følger prinsippene arbeidet frem av Maria Montessori (1870 – 1952), Italias første kvinnelige lege.

Maria Montessori fikk sin første ansettelse som lege på barneavdelingen ved den psykiatriske universitetsklinikken i Roma. Der kom hun for første gang i kontakt med utviklingshemmede barn, og observerte at de var helt uten stimulering, men hun erfarte at de kunne lære mye med tilrettelagt undervisning.

Gjennom sitt arbeid med disse barna med Montessori stadig overbevist om at problemene bunnet like mye i pedagogiske årsaker som medisinske. Dette førte Montessori videre til studier i pedagogikk.

Maria Montessori fikk etterhvert muligheten til å utvikle et undervisningstilbud for de psykisk utviklingshemmede barna ved klinikken, og fikk satt sine ideer ut i praksis. Inspirert av datidens store pedagoger som Itard og Séguin, utviklet hun materiell som barna kunne jobbe med. Barna ble aktive på en positiv måte, og hun oppdaget at de kunne lære seg mer enn hva man ville tiltrodd dem.

“Jeg har lykkes å lære et flertall av de utviklingshemmede barna fra mentalsykehuset å lese og skrive så bra, at jeg lot dem delta i opptaksprøvene til en skole for normalt utviklede barn, og de klarte prøven…

Mens alle beundret fremskrittene deres, lette jeg etter årsaken til at vanlige skolers lykkelige, friske barn kunne bli holdt på et så lavt nivå at de i intelligenstesten kunne sidestilles med mine tilbakestående elever.”

Maria Montessori
- Montessorimetoden (1909)

Maria Montessori var en kvinne som i sin tenkning var forut for sin tid. Hun gikk sterkt inn for å opprette en pedagogisk vitenskap, noe som skulle lede henne til å oppdage barnets iboende muligheter og spesifikke behov. Hun så at det ligger store ressurser skjult i det spirende menneskesinnet. Hvis barn fra starten av ble tatt hånd om på en måte som var tilpasset dets utviklingsnivå og behov, ville skjulte muligheter komme til syne og lede til en mer allsidig personlighetsutvikling.

Maria Montessori skrev en rekke bøker om sine erfaringer og observasjoner av barn, og hun utformet den pedagogiske metoden som siden har fått hennes navn. Hun grunnlag utdannelsessentra for lærere, og holdt forelesninger over hele verden, inkludert Norge, Sverige og Danmark i 1950.

Mange av Maria Montessoris forelesninger er nedskrevet og senere utgitt. Undervisningsmetoden er populær i mange land, særlig Nederland, Storbritannia og USA.

Maria Montessori samarbeidet med datidens mest kjente pedagoger, som Sigmund Freud og Jean Piaget. Under andre verdenskrig, rømte Montessori fra Italia og flyttet til India, hvor hun bodde frem til 1947. I dag er det India som har flest Montessorriskoler i verden.

Montessori og hennes sønn Mario etablerte Association Montessori International (AMI) i Helsingør i Danmark i 1929. I 1936 flyttet familien til Amsterdam, og AMI sitt hovedkvarter ble med på flyttelasset. I dag er AMI en verdensomspennende organisasjon med hovedoppgave å føre en korrekt tolkning av Montessoris pedagogikk, og å utdanne pedagoger i metoden. Etter Montessoris død i 1952 overtok sønnen Mario ledelsen av AMI.

Senere hjerneforskning bekrefter i stadig større grad de fenomener Maria Montessori observerte, og som hun la til grunn for sin pedagogikk. Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljø, og gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene, er begreper som danner en rød tråd gjennom pedagogikkens filosofi.

Førskolebarnets absorberende sinn, de sensitive periodene, behovet for frihet og selvstendighet, og behovet for mestringsfølelse, er fundamenter i den pedagogiske filosofien som danner grunnlaget for skoler og barnehager som følger i Montessoris fotspor.