Skolen - ÅsaFRI

Søknad til ÅsaFRI

Bruk dette søknadsskjemaet for innmelding til ÅsaFRI.

Om barnet

Foresatt

Foresatt

Plasstørrelse og dager det ønskes tilbud om ÅsaFRI

ÅsaFRI har åpent kl. 14.30 – 17.00 alle hverdager.

Elever fra andre skoler ønskes hjertelig velkommen. Legg ved dager og tider. Hvis du har andre ønsker om turnus o.l. sender du en forespørsel til post@steinsfjorden.no.

Tillatelser

Foresatte må gi tillatelse for deltagelse i spesifikke aktiviteter.

Bekreftelse

Påmelding er bindende med 3 måneders oppsigelsestid.

Jeg/vi bekrefter at ovenstående opplysninger er korrekte.

Bekreftelse sendes til denne e-post adressen.