Skolen - Søk skoleplass

Søknadsskjema

Bruk dette søknadsskjemaet for skoleåret 2024/25.

Om eleven

Om foresatt i elevhjem

Om foresatt i elevhjem

Nåværende skole eller barnehage

Søsken

Andre opplysninger

Bekreftelse

Vi ønsker med dette at vårt barn er elev ved Steinsfjorden Montessoriskole fra og med skoleåret 2024/25.

Generelle bestemmelser

  1. Skoleplassen er reservert og bindende når du/dere bekrefter den skriftlig i skolens brev med tilbud om plass.
  2. For skoleåret 2024/25 er skolepengene kr. 0,- per måned for alle trin i 11 måneder. Skolen har egen ordning for mat, der både frokost, lunsj og frukt inngår. Denne ordningen er obligatorisk og koster kr. 600,- per måned.
  3. Oppsigelsestid er 3 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse. Oppsigelse før skolestart medfører 3 måneders betaling uavhengig av når plassen ble oppsagt.
  4. Ved tildelt skoleplass betales en foreldreandel på kr. 3.000,-. Foreldreandelen innløses og tilbakebetales når barnet slutter i skolen.

Bekreftelse sendes til denne e-post adressen.