Aktuelt

Søk plass for skoleåret 2023/24

Søknad til Steinsfjorden Montessoriskole kan gjøres for barn som skal gå grunnskole 1. – 10. trinn fra skoleåret 2022/24. Søknadsfristen for opptak til skolen vår er 15. januar 2023, og søknaden sender du digitalt på nett.


Før du sender inn søknad til oss er det lurt å lese gjennom Inntaksreglementet og våre rutiner for opptak. Plass ved skolen bekreftes først når du har besvart vårt tilbud om plass.

Posted on nov 09, 2022