Aktuelt

Søknadsfrist 15. januar

Søknad til Steinsfjorden Montessoriskole kan gjøres for barn som skal gå grunnskole 1. – 10. trinn fra skoleåret 2022/23. Søknadsfristen for opptak til skolen vår er 15. januar 2022, og søknaden sender du digitalt på nett.


Før du sender inn søknad til oss er det lurt å lese gjennom Inntaksreglementet og våre rutiner for opptak. Plass ved skolen bekreftes først når du har besvart vårt tilbud om plass.

Posted on nov 15, 2020