Skolen - Om Steinsfjorden Montessoriskole

Våre ansatte

Vi har dyktige pedagoger og dedikerte, høyt kvalifiserte ansatte som støtter opp om undervisning og omsorg for elevene ved skolen. Her finner du en oversikt over våre ansatte og deres kompetanse.

Anne Mari Walbækken Ottesen Rektor, administrativ leder og pedagog
Claire Lyse Gurra Avdelingsleder ungdomsskole, kontaktlærer gruppe 3
Ingrid Jansen Råd Kontaktlærer gruppe 1, montessoripedagog
Maja Søberg Michelsen I permisjon
Tonje Johansen Spes.ped-ansvarlig, lærer, montessoripedagog
Line Eskevik Kontaktlærer gruppe 2, montessoripedagog
Nina Basberg Kontaktlærer gruppe 1, pedagog
Jeanette Olsson Kontaktlærer gruppe 2, pedagog
Karine Ness Jørgensen Rådgiver ungdomsskole
Jean-Clair Pascal Raphael Guichard Lærer gruppe 2 og 3
Anne Helene Johnsrud Lærer gruppe 1
Ana Gladys Cospon Soberanis Lærer gruppe 1 og 3
Johan Hovda Kontaktlærer gruppe 3, montessoripedagog
Alexander Liakyshev Lærer
Kjetil Lundahl Barne- og ungdomsarbeider
Anastasia Andersen Barne- og ungdomsarbeider
Kari Helene Dahl Bentzen Assistent
Kent Rune Odderbø Idland Miljøterapeut
Ingrid Hval I permisjon
Trine-Lise Knoph Kontormedarbeider
Jardar Johnsrud Driftsansvarlig